Przykładowe trasy wycieczek po Krakowie i okolicach związanych z postacią Tadeusza Kościuszki

 

TRASA WYCIECZKI NR 1 

Rynek Główny w Krakowie – Kopiec Kościuszki

 

I punkt wycieczki:

Wizyta w miejscu przysięgi Naczelnika z 24 marca 1794 r., oznaczonym tablicą pamiątkową; zapoznanie się z tłem historycznym dotyczącym tego wydarzenia i sytuacji, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita w przededniu rozbiorów, a następnie odczytanie tekstu przysięgi.

II punkt wycieczki:

Zwiedzanie Kopca Kościuszki (m.in.  sali wystawowej zlokalizowanej przy kaplicy bł. Bronisławy, muzeum poświęconego postaci Tadeusza Kościuszki, wystawy figur woskowych przedstawiających najwybitniejszych polskich patriotów, wystawy poświęconej Twierdzy Kraków).

Wyjście na szczyt Kopca Kościuszki oraz widok na panoramę miasta Krakowa.

 

Cel wycieczki:  

* zapoznanie się z najważniejszymi osiągnięciami Kościuszki, poznając m.in. tradycje polityczne i przywiązanie do idei wolności mieszkańców dawnej Rzeczpospolitej oraz jej wielokulturowość (pochodzenie Kościuszki).

* przedstawiene najważniejszych faktów z życia Naczelnika, obejmujące młodość i edukację, pobyt we Francji i w Stanach Zjednoczonych, osiągnięcia w armii amerykańskiej oraz bohaterstwo, jakim wykazał się w trakcie wojny o niepodległość USA, służbę a armii polskiej, insurekcję kościuszkowską, uwięzienie i schyłek życia.

* ukazanie Tadeusza Kościuszki jako zdolnego dowódcy i wybitnego patrioty.

* zapoznanie się genezą powstania Kopca i rolą, jaką odgrywał on w podtrzymywaniu świadomości narodowej Polaków na przestrzeni wieków.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASA WYCIECZKI NR 2

Racławice - miejsce bitwy podczas Powstania Kościuszkowskiego

 

I punkt wycieczki:

Miejscem prezentacji powinna być góra zamkowa, z której rozciąga się widok na okolicę.

Zapoznanie się z polem bitewnym Dziemierzyce/Wrocimowice/Janowiczki, ukształtowaniem terenu i pozycjami, jakie w trakcie bitwy zajmowały jednostki polskie i rosyjskie; przedstawionie planu bitwy oraz taktyki zastosowanej przez dowódców, jak i również zachowanie poszczególnych oddziałów wchodzących w skład obu armii.

II punkt wycieczki:

Pomnik Bartosza Głowackiego, gdzie należy zaprezentować kluczowe momenty bitwy (atak kosynierów) i jego skutki.

III punkt wycieczki: 

Zwiedzanie dworu w Janowiczkach (jako przykład małopolskiego dworu drobnoszlacheckiego).

IV punkt wycieczki:

Zwiedzanie mogił kosynierów zlokalizowanych w Dziemieżycach. 

 

Cel wycieczki:  zobrazowanie zwycięskiej batalii i jej znaczenia w historii Polski.

Tadeusz Kościuszko